קורס מלמד ומכשיר להכרה ושימוש בסביבות חינוכיות תקשוביות הפופולריות ביותר. הקורס מספק ידע על תשתיות, אפליקציות ופלטפורמות, שמטרתם העיקרית היא הוראה או למידה עצמית. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

צבירת נקודת זכות במסלול: חינוך סייבר

נושאים בתוכנית הלימודים

Blackboard Learn for EST 00:45:00
Canvas for EST 00:45:00
Interactive whiteboard (IWB) for EST 00:45:00
Blended Learning for EST 00:45:00
Flipped classes for EST 00:45:00
Open Educational Resources for EST 00:45:00
Massive Open Online Course (MOOC) for EST 00:45:00
Educational software for EST 00:45:00
Cyber hygiene for EST 00:45:00
Educational software final exam 00:02:00
2 STUDENTS ENROLLED
    X