קורס סוקר את האופן שבו המדינה מפקחת על הגבולות שלה ומסדירה אותם. מקורות הסמכות ודרכי הטיפול בתנועות של אנשים, בעלי חיים וסחורות אל תוך ומחוץ למדינה. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

צבירת נקודת זכות במסלול: ביטחון לאומי והגירה

נושאים בתוכנית הלימודים

Sources of Authority 00:45:00
CBP policies and Directives 00:45:00
Establishing a level of suspicion-CBP 00:45:00
Chain of Custody for CBP 00:45:00
Crisis response strategy for CBP 00:45:00
Law of evidence for CBP 00:45:00
Criminal law for CBP 00:45:00
Types of offences for CBP 00:45:00
Terrorism explained for CBP 00:00:00
50 STUDENTS ENROLLED
    X