קורס מבוא המקנה מבט ראשוני על שיטות, טכנולוגיות, קהלים ודרכי לימוד בפלטפורמות לימודיות וכלים מקוונים מתקדמים. קורס משלב הבנה של תהליך למידה, טכנולוגיות חדשות ושיטות עבודה מומלצות המבוססות על הניסיון הבינלאומי. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

צבירת נקודת זכות במסלול: חינוך סייבר

נושאים בתוכנית הלימודים

Introduction to Educational Technologies 00:45:00
Selecting a Laptop for On-Line Studying for ETG 00:45:00
Blended Learning for ETG 00:45:00
Flipped classes for ETG 00:45:00
Open Educational Resources for ETG 00:00:00
Massive Open Online Course (MOOC) for ETG 00:45:00
Digital divide: Developing Countries – India for ETG 00:45:00
Developed countries – United States for ETG 00:45:00
Digital Giants – China for ETG 00:45:00
Future Challenges of Educational Technologies for ETG 00:45:00
2 STUDENTS ENROLLED
X