הקורס נותן מבט היסטורי וסוקר מגמות בינלאומיות בתחום של הגירה וכניסת מהגרים למדינות השונות. הקורס מקנה ידע על חוקים, אמנות, סיווגים, ודרכי התמודדות עם גלי הגירה שונים. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

צבירת נקודת זכות במסלול: ביטחון לאומי והגירה

נושאים בתוכנית הלימודים

Terrorism for IISO 00:45:00
Immigration and crime for IISO 00:45:00
Perception of immigrant criminality for IISO 00:45:00
Sources of Authority for IISO 00:45:00
CBP policies and Directives for IISO 00:45:00
Establishing a level of suspicion for IISO 00:45:00
Migration across borders in 20th Century for IISO 00:45:00
Language groups in the Middle East for IISO 00:45:00
Ethnic groups in the Middle East for IISO 00:45:00
20 STUDENTS ENROLLED
    X