קורס נועד לשמש הדגמה לאופן הלימוד במערכת ולבחון את הידע המוקדם של המועמד/ת ללימודים.

נושאים בתוכנית הלימודים

מבדק סייבר בערים חכמות 00:20:00
מבדק ידע קצר סייבר 00:00:40
מבדק סייבר קצר 00:01:00
מבדק הקורס טכנולוגיות חינוכיות ממבט ראשון 00:00:10
מבדק יחידה #1 00:10:00
2 STUDENTS ENROLLED
X