• Middle East Security Analyst
  4.5( 4 חוות דעת )
  2 לומדים

  יתרונות הקורס:

  • הקורס נותן כלים מתודולוגיים ומעשיים לניתוח של המאפיינים הגיאו-פוליטיים והגיאו-כלכליים של המזה"ת.
  • הלומדים מבצעים ניתוח מעשי של ההשלכות הנובעות ממבנה הסדר הפוליטי-כלכלי השורר באזור עבור חלופות מדיניות שונות, ישימותן והתכנות הצלחתן.
  • לימוד קבוצתי ואישי אינטראקטיבי מותאם אישית
  • הכשרה לניתוח של ההשפעות האפשריות של גורמים חיצוניים וצדיים שלישיים על שיקוליה האסטרטגיים של ישראל.
  • פיתוח יכולות לניהול דיון (כולל באנגלית) במספר מספר סוגיות בתחומי הביטחון, הכלכלה והתשתיות של מזרח תיכון

   

   

  קורס מספק הכשרה מיוחדת של ניתוח של ביטחון והיסטוריה במזרח התיכון. הקורס חושף את המקורות של הסכסוכים במזרח התיכון ואת התוצאות הנוכחיות שלהם בעולם, הגירות באזור, מאבקי נפט, קבוצות אתניות ולשוניות. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

  צבירת נקודת זכות במסלול: מזרח תיכון ופוליטיקה

  רישום מיוחד