וועדות הסמכה

וועדת תוכניות הלימוד:

וועדת תוכניות הלימוד (קוריקולום) בוחנת חומרי לימוד, מבדקים, מטלות ומבחנים על מנת להעריך את טיבם אל מול שלושה צירים מרכזיים:
1. בולטות והתפתחות בינלאומית עכשוית של תחום הלימוד;
2. דרישות שוק התעסוקה והתאמת רמת הלימוד וההכשרה לצרכי השוק;
3. מיצוב של תחום הלימוד מול תוכניות משלימות ותוכניות מולטידסצפלנריות בהשוואה אקדמית ומקצועית בינלאומית.
חברים בוועדה אנשי אקדמיה, מומחים ואנשי חינוך בולטים. הוועדה בוחנת את תכני הלימוד באופן מלא, בהליך שקוף ושיתופי ומייעצת למכון IDMAP אודות מסקנותיה. המכון IDMAP מיישם את המלצות הוועדה באופן שוטף בקורסים חדשים וקיימים.
הוועדה ממלאת את התפקידים הבאים:
• מפקחת על מדיניות המכון הקשורה בהסמכה ושירותים איכותיים ומקצועיים;
• ממליצה על שינויים במרכיבי ההסמכה, הקשורים לשירותי הסמכה ואיכות בתחום הביטחון הלאומי;
• מרכזת את עבודת התתי-הוועדות;
• יוצרת קשר עם מומחים מכל העולם לתרום ליצירת חכמת המונים ודעת מומחים בתחום של הסמכות ביטחוניות;
• מכינה עבור המכון את מסמכי המדיניות וקווים מנחים לשיפורים והכללת תכניות הלימוד לקראת הליכי ההסמכה של גופים הסמכה רשמיים;

קבוצות עבודה, קהילות מדע ומחקר:

קבוצות עבודה של המכון מעניקות פלטפורמה לחוקרים מנוסים וצעירים שמחקרם הוא תחום הביטחון על היבטיו לשתף ולהשתתף במחקרים, תובנות, התפתחויות בשיטות מחקר וברעיונות, ולפתח שיתופי פעולה ומחקרים חדשים. קהילות מדע ומחקר פועלות בכמה תחומים:
ההכשרות סייבר CTC (Cyber Training Community) – מכסה תחומי מחקר רחבים מכלים ואסטרטגיות טכנולוגיים עד אינטראקציה אנושית בתוך מלחמת הסייבר והגנה ביוטכנולוגיה;
הכשרה בתחומי ביטחון תחבורתי TTC (Transport Training Community) -מכסה אסטרטגיות הגנה ושיתוף פעולה ברמה המקומית עם סוכנויות, גיוס וחוסן.
הכשרה בתחומי מודיעין ITC ((Intelligence Training Community מכסה מקורות מידע פתוחים ומוגבלים, כלים לניתוח, ביג-דטה וניהול מקורות מודיעין ומידע
הכשרות בתחום ניהול ביטחוני STC (Security Training Community) – מכסה פיתוח וכלים חדשים לניהול אבטחה, שיטות הכשרה חדשות ושיתוף פעולה בינלאומי.
ארגון מפגשים, פאנלים וסדנאות במכון IDMap וכנסים מקוונים;

• ייזום ותרומה למחקר ומענה לקולות קוראים בתחום הביטחון כדי לקדם חילופי רעיונות מחקר ושיתוף פעולה בינלאומי עם מוסדות המחקר, גופי חינוך ותעשייה;
• בטווח הארוך, המכון מפתח תשתית אקדמית למתן תמיכה לסטודנטים לתארים מתקדמים על-ידי הקמת קבוצת חוקרים בתחומי הביטחון;
• פרסום של סקירות מחקריות ומענקי מחקר זמינים בתחומי הביטחון על מנת לתרום לקידום המחקר ומצויינות בתחומי מחקרי הביטחון.
מכון IDMAP מנתח, משווה ומכין תוכניות הלימוד על מנת לסייע ולתת הכשרה מתקדמת לתלמידי ביטחון ברחבי העולם למלא את משימתם בדרך הטובה ביותר בהתאם לערכי החברה. מכון IDmap הוקם בשנת 2008 על ידי קבוצת החוקרים כדי להרחיב את המחקר בנושאים ביטחוניים ולספק לכוחות הביטחון ברחבי העולם עם רעיונות פורצי דרך, ייחודיים ומעודכנים. הדרכות ביטחוניות צריכות להיות חלק חיוני של חיי היומיום ה מורכבים של המאה ה-21. המכון IDMAP מאמץ את כל נושאי המחקר מהיבטיו השונים של ביטחון לאומי ומתמקדים באבטחת סייבר, הדרכות סייבר, ביטחון לאומי והגירה, מודיעין, פוליטיקיה ומזרח התיכון, ניהול ביטחוני.
אחד מהיעדים של המכון הנו למצוא את האיזון הנכון בצורך של החברה לחיות בסביבה בטוחה ולתמוך בכוחות הביטחון לביצוע משימותיהם וחובותיהם ברמה מעולה. מכיוון שמכון IDMap הוא פורום מחקר רב לאומי, משימה נוספת שלנו היא למצוא כלים לשותפות על-ידי טיפול בשאלות ביטחוניות משותפות.
מכון IDmap מאגד מומחים מתחומי הביטחון השונים כדי לספק ערוצי תקשורת אזרחיים ולהפגיש מומחים בינלאומיים, במיוחד במצב שבו הדיאלוג הפורמלי קשה או בלתי אפשרי בכלל. מטרתנו היא לעמוד מעל לקונפליקטים האתניים, הדתיים, והמסחריים כדי לספק רקע מחקרי וידע מקצועי לאנשים ברחבי העולם.
אופן העבודה של המכון
דרך תוכניות הלימוד וההכשרה, המכון IDMap מספק ייעוץ מקצועי ותמיכה לארגוני אבטחה, מתקני הכשרה, וארגונים חינוכיים. מכון IDmap מסייע לארגונים לא ממשלתיים בפעילות ביטחונית בצורה של קורסים מקוונים, ותוכניות הכשרה מיוחדות. כמו כן אנו מסייעים בהקמת פלטפורמה נגישה, סדנאות, סמינרים ופרויקטים רב שנתיים בתחום המחקר, ההדרכה והפיתוח. אנחנו מפתחים יכולות המאפשרות ליועצים וחוקרים של מכון IDMAP להיות זמינים תוך זמן קצר במהלך מצבי חירום ברחבי העולם. האמונה העמוקה ביותר שלנו בתפקיד הקריטי של כוחות הביטחון לספק פתרונות אנושיים בטוחים ושלמים מתורגמת למשימה להביא את הייעוץ ברמה הגבוהה ביותר המקצועית.
צוות של המכון
מכון IDmap נוצר בניסיון קולקטיבי של עשרות שנים בהוראה ביטחונית, ניסיון מקצועי בביטחון וייעוץ ברמה הגבוהה ביותר. מכון IDmap פיתח מתודולוגית הדרכה ייחודית של פירוק והצבת תוכן מורכב לצורות פשוטות ולמבנים קוהרנטיים ומובנים של קורסים מקוונים. המכון גם מכין ומשתף בעדכונים וניירות עמדה. אנו מאמינים בשיתוף ידע במטרה להציל חיים של ובסביבה מאובטחת. הצוות שלנו חולק את הערך של חיי האדם ואת הזכות הבסיסית להגנה ופיתוח מאובטח. הצוות של המכון מארגן סדנאות וכנסים, מפרסמים מחקרים ומייעץ בנושאי ביטחון נרחבים.

X